Alle pneumatisch bediende rook- en warmteafvoer ventilatoren worden bij brand geopend:

  • Langs automatische weg via een brandset met daaraan gekoppelde CO2-patroon.
  • Via een noodschakelkast met CO2-patroon.
  • Via een automatische brandmeldcentrale, geactiveerd door middel van een rookmelder of RWA-knop (optioneel).

De 24 V-versies met lineaire aandrijving worden bij brand geopend via een RWA-centrale met bufferaccu's:

  • Door middel van een rookmelder of RWA-knop.
  • Optioneel met tussengeschakelde brandmeldcentrale.


De besturing van de dagelijkse ventilatie kan worden gerealiseerd via een aanwezige persluchtinstallatie, een ventilatieschakelkast (bij een pneumatisch besturingssysteem) of een RWA-centrale (bij een 24V besturingssysteem) door middel van:

  • Een ventilatieschakelkast.
  • Knoppen.
  • Een tijdschakelaar voor nachtkoeling (optioneel).
  • Een wind- en regensensor ter bescherming tegen slecht weer (optioneel).