Toepassing:

 • Bij brand in een parking of gebouw zal de geproduceerde rook en warmte volledig gecontroleerd afgevoerd worden, in op voorhand vastgelegde en berekende rookzones.
  Paniek is uitgesloten en alle evacuatiewegen die niet aan deze rookzones palen blijven steeds zichtbaar en toegankelijk.

 • De beste inplanting van de lucht toe- en afvoer wordt zeer zorgvuldig gekozen in functie van de indeling van de parking.

 • De luchttoe- en afvoer gebeurt via bouwkundige schachten in dewelke grote axiaalventilatoren gemonteerd zijn aan het plafond van elk niveau zijn impulsventilatoren bevestigd om een continue gelijkmatige luchtbeweging te verzekeren. Alle handelingen worden getroffen om een maximaal luchtdebiet over de brand te sturen aan hoge snelheid.

 • Alleen die ventilatoren die strikt noodzakelijk zijn voor de ontroking zullen geactiveerd worden.
  Op luchttechnische wijze creëren we een virtueel compartiment waarlangs de rook gecontroleerd naar de extractieschacht gevoerd wordt.

 • We behouden de volledige hoogte van de parkeerlaag als rookvrije hoogte zodat interventie door de brandweer mogelijk is aan het brandende voertuig.

 • Een adresseerbare brand– en rookdetectie-installatie is onontbeerlijk. De rookevacuatie voldoet aan de norm NBN S 21-208-2

 • Een betere ventilatie in alle delen en Uithoeken van de parkeergarage door inductiewerking van de impulsventilatoren.

 • Er is geen luchtkanalensysteem vereist zodat er heel wat ruimte winst is.

 • Een veilige evacuatie van de klanten is verzekerd.

 • Blijvende toegankelijkheid van de gehele parkeergarage (ook van de vuurhaard) voor de ordeen hulpdiensten.

 • Geen sprinklerinstallatie nodig.